Ondanks de constante zorg en aandacht die BiteMyPlants aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Gebruikers kunnen aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

0